Interdyscyplinarny Model Przeciwdziałania Agresji i Cyberprzemocy Technologicznej

Interdyscyplinarny Model Przeciwdziałania Agresji i Cyberprzemocy Technologicznej

O PROGRAMIE

IMPACT (Interdyscyplinarny Model Przeciwdziałania Agresji i Cyberprzemocy Technologicznej) to innowacyjny program profilaktyczny dla szkół, których celem jest zapobieganie zjawisku cyberprzemocy wśród młodzieży w wieku 13-16 lat.

Został stworzony przez konsorcjum złożone z organizacji pozarządowych i jednostek naukowych przy udziale badaczy i praktyków zajmujących się tematyką przemocy rówieśniczej online.

OBSZARY

IMPACT to 10 scenariuszy lekcyjnych wraz z materiałami pomocniczymi (prezentacje multimedialne, filmy, aplikacje internetowe) dotyczących czterech obszarów:

C

Kompetencje psychologiczne wspierające pozytywne zachowania w internecie

C

Zjawisko agresji elektronicznej – role ofiary, świadka i sprawcy

C

Pozytywne wykorzystanie możliwości internetu

C

Prywatność i bezpieczeństwo w sieci

MATERIAŁY

Na tej stronie znajdziesz najważniejsze materiały programu:

E-learningowy kurs instruktażowy

dzięki któremu dowiesz się, jak pracować z programem, pobierzesz scenariusze zajęć oraz inne materiały pomocnicze

Podręcznik

zawierający informacje o zjawisku cyberprzemocy, omówienie wszystkich części programu oraz pełne scenariusze lekcyjne

Materiały filmowe

dzięki nim dowiesz się, jak pracować z programem, pobierzesz scenariusze zajęć oraz inne materiały pomocnicze

Platforma edukacyjna online

dzięki której zrealizujesz lekcję na temat prywatności i bezpieczeństwa w sieci

Pomocnicze aplikacje

do przeprowadzenia wybranych ćwiczeń podczas lekcji „Ja w świecie cyfrowym” oraz „Odpowiedzialne i skuteczne działania w przypadku wystąpienia cyberprzemocy – perspektywa ofiar, świadków i sprawców

Program Niszczarka

który przyda się w czasie lekcji z wykorzystaniem platformy edukacyjnej

Projekt dofinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu “Innowacje Społeczne”

Główny partner: