Kod lekcji
Wpisz numer klasy podany przez prowadzącego zajęcia.